____________________________

18.04.2019 r.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzymy wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie, malowanych jaj i udanych pomysłów wszelkiego kalibru oraz zawodowego podejścia do najbardziej hydrologicznego poniedziałku roku.

Przewodniczący i Sekretarz KH PTG

____________________________

25.01.2019 r.

Najnowsza publikacja nt. Komisji Hydrologicznej

Zapraszamy do zapoznania sie z rozdziałem pt. "Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego" [link]. Pochodzi on z monografii pt. "Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności. Tom 3: Historia Komisji Tematycznych PTG, (red.) Sobczyński M., Wyd. UŁ, Łódź, 2018,

____________________________

28.09.2018 r.

Wybory Zarządu Komisji Hydrologicznej PTG na kadencję 2018-2022 

20 września 2018 r. odbyło się w Warszawie sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Komisji Hydrologicznej PTG.
W wyniku głosowania, jednomyślnie na stanowisko Przewodniczącego Komisji został ponownie wybrany
prof. dr hab. Paweł Jokiel. Funkcję sekretarza Komisji ponownie objął dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ.

Nowy (stary) Zarząd dziękuje za zaufanie i pozdrawia wszystkich Członków i Sympatyków Komisji.

_____________________________

05.07.2018 r.

Międzynarowe drogi wodne - bezpieczeństwo i rozwój

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferecji oraz galerią fotografii z XXXIII Międzynarodowej Konferencji Hydrologicznej Międzynarowe drogi wodne - bezpieczeństwo i rozwój [link]

 

_____________________________

27.03.2018 r.

Sesja tematyczna KH PTG

Komisja Hydrologiczna PTG ma zaszczyt zaprosić na sesję tematyczną pt. "Współczesne problemy hydrologiczne", która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 14.30 podczas Kongresu Geografii Polskiej w Warszawie.
Strona Kongresu: http://wgsr.uw.edu.pl/kongres/

 


kliknij tutaj by zobaczyć pdf

_____________________________

19.12.2017 r.

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Zapraszamy do pobrania materiałów i galerii fotografii z XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły [link]

_____________________________

19.12.2017 r.

Monografia Komisji Hydrologicznej PTG.

Zapraszamy do pobrania czwartego tomu Monografii Komisji Hydrologicznej PTG, zatytułowanego Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły [link]

 

_____________________________

25.09.2017 r.

Podręcznik akademicki "Hydrologia Polski" już w księgarniach

„Hydrologia Polski”, to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie oraz dynamikę. Uwzględnia zmiany metodyczne i merytoryczne jakie zaszły w zakresie oceny i zarządzania zasobami wodnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pokazuje historię, czasy współczesne i projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w nawiązaniu do innych elementów środowiska, scenariuszy zmian klimatycznych na tle wzrastającej antropopresji.
Podręcznik jest bogato ilustrowany. Czytelnik znajdzie w nim szereg nowych, autorskich map tematycznych, schematów i fotografii, a także wiele zestawień tabelarycznych zawierających informacje pochodzące z najnowszych baz danych. Ich dopełnieniem jest obszerny spis literatury, dzięki któremu można poszerzyć wiedzę z danego zakresu. Autorami poszczególnych rozdziałów są wysokiej klasy specjaliści w zakresie hydrologii i nauk geograficznych, a jednocześnie doświadczeni wykładowcy oraz dydaktycy reprezentujący niemal wszystkie uniwersyteckie ośrodki hydrologiczne w Polsce.
Idea opracowania podręcznika narodziła się w 2016 roku na jednym z posiedzeń Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jego koncepcję, zakres merytoryczny i skład Zespołu Autorskiego, przygotowali redaktorzy naukowi.

_____________________________

01.10.2016 r.

Zapraszamy do pobrania monografii zawierającej materiały prezentowane podczas Konferencji Naukowo-Technicznej Stowarzyszenia Hydrologów Polskich "Hydrologia zlewni zurbanizowanych", której współorganizatorem była Komisja Hydrologiczna PTG [link]. Konferencja odbyła się w dniach 22-23 września 2016r. w Warszawie na terenie SGGW.

 

 

 

_____________________________

 03. 12. 2015 r.

W dniu 23 listopada 2015r., na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się posiedzenie Komisji Hydrologicznej PTG w związku z rozpoczęciem prac nad podręcznikiem „Hydrologia Polski”. Na zebranie zaproszeni zostali, poza członkami Komisji, autorzy wszystkich rozdziałów projektowanego podręcznika.

_____________________________

Nowoczesne meody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej

Zapraszamy do pobrania materiałów i galerii fotografii z XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej Nowoczesne meody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej [link]

_____________________________

02. 06. 2015 r.

Monografia Komisji Hydrologicznej PTG.

Zapraszamy do pobrania trzeciego tomu Monografii Komisji Hydrologicznej PTG, zatytułowanego Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej [link]

_____________________________

11. 05. 2015 r.

Konferencja naukowa Sosnowiec-Szczyrk 25-27 V 2015

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem nr 2 [link]


_____________________________

22. 12. 2014 r.

Problemy badań wody w XX i XXI wieku

Zapraszamy do pobrania monografii "Problemy badań wody w XX i XXI wieku". Zawiera ona pełne teksty referatów wygłoszonych podczas XXIX Konferencji hydrologicznej "Aspekty  badań wody w XX i XXI wieku", która odbyła się w Gdańsku w 2013 roku. [link]

 

 

_____________________________

Nowa publikacja członków Komisji Hydrologicznej PTG

Właśnie ukazała się książka "Morskie Oko - przyroda i człowiek". Redaktorami publikacji są członkowie Komisji: prof. Adam Choiński i prof. Joanna Pociask-Karteczka.
Link do księgarni internetowej TPN, w której można zamówić książkę znajduje sie tutaj

 

 

 

_____________________________

Źródła Polski

Zapraszamy do pobrania monografii "Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne". Jest ona pokłosiem XXI Konferencji Hydrologicznej pt. "Źródła - środowiskowe aspekty badań", która odbyła się w Łodzi we wrześniu 2006 roku. [link]

 

 

_____________________________

Woda w mieście

Zapraszamy do pobrania materiałów i galerii fotografii z XXX Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej
Woda w mieście [link]


______________________________

Monografia Komisji Hydrologicznej PTG.

Zapraszamy do pobrania drugiego tomu Monografii Komisji Hydrologicznej PTG, zatytułowanego Woda w mieście. [link]

 

 

 


pp