Najbliższe konferencje

 

16-17 listopada 2017 - Toruń
Krajowa konferencja naukowa pt. "Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły"
[komunikat 1][strona www]


______________________________

05-12 sierpnia 2017 - Jakuck (Rosja)
21st Northern Research Basins "Cold-region hydrology in non-stationary world"
[strona www]

13-18 sierpnia 2017 - Kuala Lumpur (Malezja)
37th IAHR World Congress
[strona www]

05-07 września 2017 - Ledds (Wielka Brytania)
Seventh International Conference on Flood Management
[strona www]

11-14 września 2017 - Oxford (Wielka Brytania)
5th iLEAPS Science Conference. Session: "Changing Water Cycle in the Food Baskets of the World"
[strona www]

18-20 września 2017 - Białystok-Supraśl
Ogólnopolska Konferencja pt: Źródła Polski. Ostoja geo- i bioróżnorodności
[komunikat 1]

21-22 września 2017 - Warszawa
STAHY 2017 Workshop
[strona www]

20-22 listopada 2017 - Gorgan (Iran)
2nd IAHS Panta Rhei International Workshop 
[komunikat 1]

06-08 grudnia 2017 - Dakhla (Maroko)
3rd International GIRE3D Congress "Integrated Management of Water Resources and Challenges of Sustainable Development. Arid Regions Case"
[komunikat 1]

06-08 lutego 2018 - Skamania Lodge (USA)
16th Annual Stream Restoration Symposium 
[strona www]

08-10 maja 2018 - Cordoba (Hiszpania)
RSHS’18, Remote Sensing & Hydrology Symposium 
[komunikat 1]

13-15 czerwca 2018 - Pekin (Chiny)
8th Innovative Water Resources Management under Changing Environment Conference
[komunikat 1]


pp