Publikacje wydawane pod auspicjami

Komisji Hydrologicznej PTG

 

2016

Hydrologia zlewni zurbanizowanych, (red.) L. Hejduk, E. Kaznowska, Monogr. Kom. Gosp. Wod. PAN, 39, Wyd. KGW-PAN, IMGW-PIB, Warszawa

2015

Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej, (red.) D. Absalon, M. Matysik, M. Ruman, Monogr. Kom. Hydrol. PTG, 3, Wyd. PTG O. Katowice, Sosnowiec

2014

Problemy badań wody w XX i XXI wieku, (red.) R. Cieśliński, K. Jareczek-Korzeniewska, UG, Gdańsk 

Woda w mieście, (red.) T. Ciupa, R. Suligowski, Monogr. Kom. Hydrol. PTG, 2, IG UJK, Kielce

2012

Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska, (red.) W. Marszelewski, Monogr. Kom. Hydrol. PTG, 1, Wyd. UMK, Toruń

Wody w parkach narodowych Polski, (red.) R. Bogdanowicz, P. Jokiel, J. Pociask-Karteczka, IGiGP UJ, Kraków

2010

Woda w badaniach geograficznych, (red.) T. Ciupa, R., Suligowski, IG UJK, Kielce

2009

Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, (red.) A.T. Jankowski, D. Absalon, R. Machowski, M. Ruman,  WNoZ UŚ, Sosnowiec

Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, (red.) R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda, FRUG, Gdańsk

2008

Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych, (red.) M. Ziułkiewicz, Wyd. UŁ, Łódź

Wody na obszarach chronionych, (red.) J. Partyka, J. Pociask-Karteczka, IGiGP UJ, Kraków

2007

Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, (red.) Z. Michalczyk, Wyd. UMCS, Lublin

Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne, (red.) P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz,
Wyd. Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Regina Poloniae, Częstochowa


pp